Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

Theo bạn khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Theo bạn khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

  • A. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
  • B. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm trên đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.
  • C. Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao của cầu, bến phà, hầm trên đường bộ để các xe đi qua được an toàn.

Giải đáp

Đáp án đúng là A.

Khổ giới hạn của đường bộ được quy định tại Điều 5 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

Khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe, kể cả hàng hóa xếp trên xe đi qua được an toàn.

Như vậy, khổ giới hạn của đường bộ bao gồm cả chiều rộng và chiều cao. Kích thước giới hạn về chiều rộng phụ thuộc vào cấp kỹ thuật của đường bộ và địa hình xây dựng tuyến đường. Kích thước giới hạn về chiều cao là 4,75 mét đối với đường cao tốc, đường cấp I, II, III và 4,5 mét đối với đường cấp IV trở xuống.

>>  Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân cần đặc biệt quan tâm nội dung nào?

Vì vậy, đáp án A là đúng, đáp án BC là sai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247