Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

[Hỏi đáp] Để tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn ta tiến hành thí nghiệm

Để phân loại tụ điện người ta căn cứ vào?

  • A. Vật liệu làm vỏ của tụ điện
  • B. Vật liệu làm hai bản cực của tụ điện
  • C. Vật liệu làm chân của tụ điện
  • D. Vật liệu làm lớp điện môi giữa hai bản cực của tụ điện.

Giải đáp

Để tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, ta cần tiến hành thí nghiệm đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với các hiệu điện thế khác nhau đặt vào hai đầu dây dẫn.

Với mỗi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, ta đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. Sau khi thu được các số liệu, ta biểu diễn cường độ dòng điện theo hiệu điện thế, ta sẽ thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.

Vậy đáp án đúng là (B).

Các đáp án còn lại là sai vì:

  • (A): Đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn với những cường độ dòng điện khác nhau sẽ không giúp ta tìm hiểu được sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
  • (C): Đo điện trở của dây dẫn với những hiệu điện thế khác nhau sẽ giúp ta tìm hiểu được sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
  • (D): Đo điện trở của dây dẫn với những cường độ dòng điện khác nhau sẽ không giúp ta tìm hiểu được sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
>>  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247