Shop nước hoa chính hãng SunNa
Shop nước hoa chính hãng SunNa

Nhân tố nào dưới đây quyết định tính phong phú về thành phần loài của giới thực vật nước ta

Nhân tố nào dưới đây quyết định tính phong phú về thành phần loài của giới thực vật nước ta

  • A. Nằm ở nơi giao thoa của các luồng sinh vật.
  • B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
  • C. Sự phong phú đa dạng của các nhóm đất.
  • D. Địa hình đồi núi chiếm ưu thế và phân hóa phức tạp

Giải đáp

Đáp án đúng là A. Nằm ở nơi giao thoa của các luồng sinh vật.

Giải thích

Việt Nam nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, trên đường di cư và di lưu của nhiều loài động, thực vật nên có tài nguyên sinh vật (thực vật và động vật) vô cùng phong phú.

  • Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa là điều kiện thuận lợi cho thực vật phát triển, nhưng không phải là nhân tố quyết định tính phong phú về thành phần loài.
  • Sự phong phú đa dạng của các nhóm đất cũng là điều kiện thuận lợi cho thực vật phát triển, nhưng không phải là nhân tố quyết định tính phong phú về thành phần loài.
  • Địa hình đồi núi chiếm ưu thế và phân hóa phức tạp tạo nên sự đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, nhưng không phải là nhân tố quyết định tính phong phú về thành phần loài.

Vì vậy, nhân tố quyết định tính phong phú về thành phần loài của giới thực vật nước ta là do nước ta nằm ở nơi giao thoa của các luồng sinh vật.

>>  Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ?

Lý giải thêm

Nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương, trên đường di cư và di lưu của nhiều loài động, thực vật từ các khu vực khác nhau như:

  • Luồng sinh vật từ phía Bắc: từ Trung Quốc, Hi-ma-lay-a
  • Luồng sinh vật từ phía Nam: từ Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a
  • Luồng sinh vật từ phía Tây: từ Mi-an-ma, Ấn Độ

Sự giao thoa của các luồng sinh vật này đã tạo nên sự đa dạng về thành phần loài của giới thực vật nước ta.

Việt Nam có khoảng 30.000 loài thực vật bậc cao, trong đó có nhiều loài quý hiếm, đặc hữu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932.719.247